Eco Light Systems

Historische armaturen o.a.aan het Mas, de Marnixplaats en de Vrijdagmarkt te Antwerpen door Ecolight Systems omgebouwd met LED verlichting.
Hieronder volgen enkele filmpjes.
Ook in Nederland hebben wij heel veel gemeentes voorzien van circulaire LED verlichting.

Plantin Moretus Museum, Vrijdagmarkt, Antwerpen

Antwerpen bespaart 2,8 miljoen per jaar met openbare ledverlichting

12 mei 2020 - Sacha Van Wiele (Gazet Van Antwerpen)

De stad Antwerpen wil tegen 2030 alle openbare verlichting met ledlampen uitrusten. Nu is dat slechts bij 9.057 armaturen van de 53.931. De nieuwe verlichting zal niet alleen zuinig en duurzaam zijn, maar zich op termijn aanpassen aan de drukte in de straat of het weer.

In de Drukkerijstraat in het stadscentrum worden de verlichtingspalen nu uitgerust met ledlichten. Normaal zou bij zo’n overschakeling de charmante armatuur volledig moeten worden verwijderd en vervangen. Maar de stad werkt samen met het bedrijf Ecolight Systems dat een technologie ontwikkelde waarbij de bestaande armatuur kan behouden blijven en toch kan worden uitgerust met ledverlichting. Het is een proefproject dat loopt in de buurt van de Vrijdagmarkt, maar ook op het Eilandje en aan de Marnixplaats.

“Dankzij het systeem van Ecolight Systems wordt heel wat geld uitgespaard en kunnen de mooie, klassieke armaturen behouden blijven”, zegt Open Vld-gemeenteraadslid Erica Caluwaerts die Ecolight Systems in contact bracht met de stad. “Bovendien kan het snel gebeuren, want een verlichtingspaal uitrusten met ledverlichting duurt zo slechts tien minuten.”

Antwerpen heeft wel een achterstand in te halen naar duurzame openbare verlichting. Van de 53.931 armaturen zijn er slechts 9.057 uitgerust met led.

   

Links is de nieuwe ledverlichting en rechts de vroegere lampen. Foto: Dirk Kerstens

“We zijn bezig met een stevige inhaaloperatie”, zegt Claude Marinower (Open Vld), schepen van Openbaar Domein en Innovatie. “Tegen 2025 willen we 20.660 armaturen uitrusten met ledverlichting. Dat is 55% van de openbare verlichting. Tegen 2030 wordt de rest aangepakt. Wie door de stad gaat, weet dat er momenteel geen eenvormigheid is. Neem bijvoorbeeld de Lange Leemstraat. Daar heb je fel verlichte stukken, maar ook delen die bijna donker zijn.”

Momenteel bedragen de energiekosten voor de openbare verlichting zes miljoen euro per jaar. Als alles is uitgerust met ledverlichting is er een besparing van 2,8 miljoen euro of 43%. Bovendien zal het licht branden op groene stroom.

Rechts is de achterzijde van de ledverlichting waar ook al de technologie in is verwerkt om er slimme verlichting van te maken. Foto: Dirk Kerstens

Lichtbubbel

De lantaarnpalen krijgen niet alleen ledverlichting, ze krijgen ook hersenen. De bedoeling is dat de openbare verlichting inspeelt op de situatie in de straat. “We deden al enkel tests met slimme verlichting in de wijk Sint-Andries. Op basis daarvan trokken we lessen naar een verdere uitrol in de stad. Twee zaken zijn interessant en uitvoerbaar. De openbare verlichting volgt de voetgangers op het trottoir. Ze wandelen dan in een lichtbubbel. Een andere slimme toepassing is dat de lichten dimmen als het rustig is in een straat”, zegt Marinower.

Hieronder een van de historische straatarmaturen op de vrijdagmarkt die door Ecolight Systems maandag 11 mei ’20 zal worden voorzien van onze retrofit kit oplossing, pal voor het boekdrukkunst Museum Plantin-Moretus.

    
Onderstaande gemeenten / installateurs pasten deze oplossing reeds toe: En uw gemeente ?


Onze missie is om kwaliteitsvolle, betaalbare en energiezuinige verlichting te leveren aan industriële gebruikers met respect voor het milieu en het welzijn van de gebruikers.

Voor de bewuste overheid hebben we onder meer voor veel bestaande openbare verlichtingsarmaturen een retrofit LED oplossing ontworpen. Klik hier voor meer informatie over de Retrofit kit. In een handomdraai (plug & play) bouwt u hiermee de verlichting om naar LED verlichting. Klik hier voor een demovideo (Retrofit kit ombouw in minder dan 3 minuten). Daardoor krijgt uw bestaande verlichting weer een tweede leven. Omdat we hiervoor de beste en de meest geavanceerde componenten gebruiken, kan de omgebouwde verlichting beheerd worden via een telemanagement systeem en is volledig future proof.

Om het milieu te sparen voorzien wij transport via de spoorwegen in tegenstelling tot minder duurzaam water-, lucht- en vrachttransport. Wij zorgen er ook steeds voor dat onze zendingen kunnen gecombineerd worden. Dit zorgt ervoor dat er minder lege vrachtauto's de baan op moeten. (Zie artikel GVA, 13 Juni 2019: https://www.gva.be/cnt/dmf20190612_04455117/files-staan-vol-met-lege-vrachtwagens-en-dat-zal-nog-lang-zo-blijven)

Onze retrofit LED oplossingen passen verder uitstekend in de circulaire economie: hergebruik na upgrading met snelle en eenvoudige montage. Belangrijk om te weten is ook, dat één nieuw armatuur minimaal 3 keer meer kost dan onze retrofit LED oplossing.

  • Toegepaste onderdelen zijn identiek aan een nieuw ontworpen LED straatarmatuur
  • Snelle en eenvoudige montage op locatie in minder dan 10 minuten
  • Berekenbare lichtdistributie / IES-files beschikbaar
  • Minimaal halvering energieverbruik / CO2
  • Standaard voorzien van self adapting midnight dimmer (DALI optioneel)
  • Kleurtemperatuur naar wens van de gebruiker
  • Minimaal onderhoud
  • 5 jaar garantie

Onze Retrofit oplossingen zijn onder andere beschikbaar voor:

• ARC (Indal -Philips)


• SGS-203 (Iridium Philips)


• SGS-204 (Iridium Philips)


• SGS-252 (Iridium Philips)


• SGS-253 (Iridium Philips)


• SGS-254 (Iridium Philips)


• EVOLO (Schréder)


• ONYX-2 (Schréder)


• Furyo (Schréder)


• Bobek


• Safier 1 en 2


• MC-2


• Indalux


andere modellen op aanvraag 


 


Version française disponible ci-dessous
- Deutsche Version unten verfügbar

- FR

Modernisez votre éclairage public actuel pour 30% du nouveau prix et économisez immédiatement 70% sur les minéraux qui sont nécessaires pour réaliser un luminaire d’éclairage public entièrement neuf.

Cliquez ici pour plus d'informations sur le kit de rénovation.
Cliquez ici pour une vidéo de démonstration (conversion du kit de conversion en moins de 3 minutes).

Les communes / installateurs ci-dessous ont déjà utilisé cette solution : et votre commune ?


Notre mission consiste à fournir à des utilisateurs industriels un éclairage de haute qualité et économe en énergie à un coût abordable, en respectant l’environnement et le bien-être des utilisateurs.

Pour l’autorité en question, nous avons notamment conçu une solution LED de substitution pour de nombreux luminaires d’éclairage public existants. Avec cette solution, vous transformez l’éclairage en un éclairage LED en un tour de main (plug & play). De cette manière, votre éclairage existant se voit accorder une seconde vie. Comme nous utilisons à cette fin les composants les meilleurs et les plus avancés, l’éclairage transformé peut être géré via un système de télégestion et il est entièrement à l’épreuve du futur.

Pour épargner l’environnement, nous prévoyons un transport par chemin de fer, par opposition à un transport moins durable par eau, air et camion.

Nos solutions LED de substitution cadrent en outre parfaitement avec l’économie circulaire : réutilisation après mise à niveau moyennant un montage simple et rapide. Ce qu’il importe également de savoir, c’est qu’un nouveau luminaire coûte au moins 3 fois plus que notre solution LED de substitution.

·       Les composants utilisés sont identiques à ceux d’un luminaire d’éclairage public à LED nouvellement conçu

·       Montage simple et rapide sur place en moins de 10 minutes

·       Distribution de lumière calculable / fichiers IES disponibles

·       Réduction au minimum de la consommation d’énergie / du CO2

·       Self adapting midnight dimmer prévu en standard (DALI en option)

·       Température de couleur selon le souhait de l’utilisateur

·       Entretien minimal

·       5 ans de garantie


Nos solutions de substitution sont notamment disponibles pour :


• ARC (Indal -Philips)


• SGS-203 (Iridium Philips)


• SGS-204 (Iridium Philips)


• SGS-252 (Iridium Philips)


• SGS-253 (Iridium Philips)


• SGS-254 (Iridium Philips)


• EVOLO (Schréder)


• ONYX-2 (Schréder)


• Furyo (Schréder)


• Bobek


• Safier 1 en 2


• MC-2


• Indalux


autres modèles sur demande 

 


- DE

Rüsten Sie Ihre derzeitige Straßenbeleuchtung für nur 30 % des Neupreises auf und sparen Sie 70 % der hierfür notwendigen Rohstoffe, die für die Etablierung einer vollständig neuen Straßenarmatur notwendig sind. 

Klicken Sie hier, um weitere Informationen zum Nachrüstsatz zu erhalten.hier voor meer informatie over de Retrofit kit. 

Klicken Sie hier für ein Demo-Video (Umrüstsatz in weniger als 3 Minuten).

In den nachstehend genannten Gemeinden und Installationsbetrieben wird diese Lösung bereits genutzt. Und in Ihrer Gemeinde?

Rüsten Sie Ihre derzeitige Straßenbeleuchtung für nur 30 % des Neupreises auf und sparen Sie 70 % der hierfür notwendigen Rohstoffe ein, die für die Etablierung einer vollständig neuen Straßenarmatur notwendig sind.

Unser Ansinnen besteht darin, Anwendern aus dem Industriebereich eine qualitativ hochwertige, bezahlbare und energieeinsparende Beleuchtung zu liefern - und dies unter Berücksichtigung der Umwelt und der Belange der Nutzer.

Für die genannten Partner haben wir unter anderem für die noch häufig bestehenden Beleuchtungsarmaturen eine Retrofit-LED-Lösung entworfen. Im Handumdrehen und nach dem Prinzip plug & play stellen Sie dabei die Beleuchtung auf eine LED-Beleuchtung um. Hierdurch wird Ihrer vorhandenen Beleuchtung wieder neues Leben eingehaucht. Da wir hierfür die besten und fortschrittlichsten Komponenten nutzen, kann die umgebaute Beleuchtung über ein Telemanagementsystem verwaltet werden und ist vollständig zukunftssicher.

Um die Umwelt zu schonen, führen wir unsere Transporte über das Bahnstreckennetz aus und nicht in Form eines weniger nachhaltigen Transports über das Wasser, die Luft oder per LKW.

Unsere Retrofit-LED-Lösungen eignen sich hervorragend im Bereich der Kreislaufwirtschaft: Es erfolgt eine erneute Nutzung nach der Aufrüstung bei schneller und unkomplizierter Montage. Es ist zudem wichtig, zu wissen, dass die Kosten für eine neue Armatur gegenüber unserer Retroftit-LED-Lösung um das Dreifache höher liegen.


·       Die verwendeten Bauteile sind gegenüber einer neu entworfenen LED-Straßenarmatur identisch.

·       Es erfolgt eine schnelle und einfache Montage vor Ort in weniger als 10 Minuten.

·       Es ist eine berechenbare Lichtverteilung / IES-Dateien verfügbar.

·       Es erfolgt mindestens eine Halbierung des Energieverbrauchs und des CO2-Ausstoßes.

·       Diese Modelle sind standardmäßig mit einem Self adapting midnight dimmer (DALI optional) ausgestattet.

·       Die Farbtemperatur wird nach den Wünschen des Nutzers bereitgestellt.

·       Es ist nur eine minimale Wartung erforderlich.

·       5 Jahre Garantie


Unsere Retrofit-Lösungen sind unter anderem verfügbar für:

• ARC (Indal -Philips)


• SGS-203 (Iridium Philips)


• SGS-204 (Iridium Philips)


• SGS-252 (Iridium Philips)


• SGS-253 (Iridium Philips)


• SGS-254 (Iridium Philips)


• EVOLO (Schréder)


• ONYX-2 (Schréder)


• Furyo (Schréder)


• Bobek


• Safier 1 en 2


• MC-2


• Indalux


Weitere Modelle sind auf Anfrage erhältlich. 

 


Ecolight Systems België
Broederminstraat 52 Bus 10
2018 Antwerpen
+32(0)33 666 888