Eco Light Systems

Gemeenten Cradle-2-Cradle (NL-FR-DE)

Version française disponible ci-dessous
- Deutsche Version unten verfügbar
-NL
Upgrade je huidige straatverlichting voor  30% van de nieuwprijs en bespaar direct 70 % op de benodigde delfstoffen, die nodig zijn voor het maken van een compleet nieuw straatarmatuur.

Compatibel met Smart City

Klik hier voor meer informatie over de Retrofit kit.
Klik hier voor een demovideo (Retrofit kit ombouw in minder dan 3 minuten). 

Voordelen Ecolight als leverancier van de retrofit armaturen:

1. In house expertise op vlak van openbare verlichting, ook op gebied van aanbodzijde.

Daardoor kunnen we verantwoord assisteren in het maken van de juiste keuze met respect voor de wensen van de klant.

2. In house expertise op vlak van draadloze communicatie met alle bijbehorende facetten. Daardoor kunnen we verantwoord adviseren in het maken van de juiste keuze van de configuratie .

3. In house expertise op vlak van lichtberekeningen, lichtpatronen en lichtmetingen. Worden door ons eigen team van specialisten uitgevoerd.

4. In house expertise op vlak retrofit LED oplossingen voor straatverlichting (referenties beschikbaar): Daardoor kunnen we verantwoord adviseren tussen een nieuw armatuur of een retrofit LED oplossing.

Een nieuw armatuur hoeft niet altijd de beste oplossing te zijn.  

Naast de genoemde punten kunnen wij ter onderbouwing een demonstratie verzorgen van het Eco Midi armatuur met LORA gebaseerde communicatie.


Onderstaande gemeenten / installateurs pasten deze oplossing reeds toe: En uw gemeente ?


Onze missie is om kwaliteitsvolle, betaalbare en energiezuinige verlichting te leveren aan industriële gebruikers met respect voor het milieu en het welzijn van de gebruikers.

Voor de bewuste overheid hebben we onder meer voor veel bestaande openbare verlichtingsarmaturen een retrofit LED oplossing ontworpen. Klik hier voor meer informatie over de Retrofit kit. In een handomdraai (plug & play) bouwt u hiermee de verlichting om naar LED verlichting. Klik hier voor een demovideo (Retrofit kit ombouw in minder dan 3 minuten). Daardoor krijgt uw bestaande verlichting weer een tweede leven. Omdat we hiervoor de beste en de meest geavanceerde componenten gebruiken, kan de omgebouwde verlichting beheerd worden via een telemanagement systeem en is volledig future proof.

Om het milieu te sparen voorzien wij transport via de spoorwegen in tegenstelling tot minder duurzaam water-, lucht- en vrachttransport. Wij zorgen er ook steeds voor dat onze zendingen kunnen gecombineerd worden. Dit zorgt ervoor dat er minder lege vrachtauto's de baan op moeten. (Zie artikel GVA, 13 Juni 2019: https://www.gva.be/cnt/dmf20190612_04455117/files-staan-vol-met-lege-vrachtwagens-en-dat-zal-nog-lang-zo-blijven)

Onze retrofit LED oplossingen passen verder uitstekend in de circulaire economie: hergebruik na upgrading met snelle en eenvoudige montage. Belangrijk om te weten is ook, dat één nieuw armatuur minimaal 3 keer meer kost dan onze retrofit LED oplossing.

  • Toegepaste onderdelen zijn identiek aan een nieuw ontworpen LED straatarmatuur
  • Snelle en eenvoudige montage op locatie in minder dan 10 minuten
  • Berekenbare lichtdistributie / IES-files beschikbaar
  • Minimaal halvering energieverbruik / CO2
  • Standaard voorzien van self adapting midnight dimmer (DALI optioneel)
  • Kleurtemperatuur naar wens van de gebruiker
  • Minimaal onderhoud
  • 5 jaar garantie

Onze Retrofit oplossingen zijn onder andere beschikbaar voor:

• ARC (Indal -Philips)


• SGS-203 (Iridium Philips)


• SGS-204 (Iridium Philips)


• SGS-252 (Iridium Philips)


• SGS-253 (Iridium Philips)


• SGS-254 (Iridium Philips)


• EVOLO (Schréder)


• ONYX-2 (Schréder)


• Furyo (Schréder)


• Bobek


• Safier 1 en 2


• MC-2


• Indalux


andere modellen op aanvraag 


 


Ecolight Systems aanwezig op Beurs Openbare Ruimte Houten 2018

Ecolight Systems aanwezig op Beurs Openbare Ruimte Houten 2019

- FR

Modernisez votre éclairage public actuel pour 30% du nouveau prix et économisez immédiatement 70% sur les minéraux qui sont nécessaires pour réaliser un luminaire d’éclairage public entièrement neuf.

Cliquez ici pour plus d'informations sur le kit de rénovation.
Cliquez ici pour une vidéo de démonstration (conversion du kit de conversion en moins de 3 minutes).

Les communes / installateurs ci-dessous ont déjà utilisé cette solution : et votre commune ?


Notre mission consiste à fournir à des utilisateurs industriels un éclairage de haute qualité et économe en énergie à un coût abordable, en respectant l’environnement et le bien-être des utilisateurs.

Pour l’autorité en question, nous avons notamment conçu une solution LED de substitution pour de nombreux luminaires d’éclairage public existants. Avec cette solution, vous transformez l’éclairage en un éclairage LED en un tour de main (plug & play). De cette manière, votre éclairage existant se voit accorder une seconde vie. Comme nous utilisons à cette fin les composants les meilleurs et les plus avancés, l’éclairage transformé peut être géré via un système de télégestion et il est entièrement à l’épreuve du futur.

Pour épargner l’environnement, nous prévoyons un transport par chemin de fer, par opposition à un transport moins durable par eau, air et camion.

Nos solutions LED de substitution cadrent en outre parfaitement avec l’économie circulaire : réutilisation après mise à niveau moyennant un montage simple et rapide. Ce qu’il importe également de savoir, c’est qu’un nouveau luminaire coûte au moins 3 fois plus que notre solution LED de substitution.

·       Les composants utilisés sont identiques à ceux d’un luminaire d’éclairage public à LED nouvellement conçu

·       Montage simple et rapide sur place en moins de 10 minutes

·       Distribution de lumière calculable / fichiers IES disponibles

·       Réduction au minimum de la consommation d’énergie / du CO2

·       Self adapting midnight dimmer prévu en standard (DALI en option)

·       Température de couleur selon le souhait de l’utilisateur

·       Entretien minimal

·       5 ans de garantie


Nos solutions de substitution sont notamment disponibles pour :


• ARC (Indal -Philips)


• SGS-203 (Iridium Philips)


• SGS-204 (Iridium Philips)


• SGS-252 (Iridium Philips)


• SGS-253 (Iridium Philips)


• SGS-254 (Iridium Philips)


• EVOLO (Schréder)


• ONYX-2 (Schréder)


• Furyo (Schréder)


• Bobek


• Safier 1 en 2


• MC-2


• Indalux


autres modèles sur demande 

 


- DE

Rüsten Sie Ihre derzeitige Straßenbeleuchtung für nur 30 % des Neupreises auf und sparen Sie 70 % der hierfür notwendigen Rohstoffe, die für die Etablierung einer vollständig neuen Straßenarmatur notwendig sind. 

Klicken Sie hier, um weitere Informationen zum Nachrüstsatz zu erhalten.hier voor meer informatie over de Retrofit kit. 

Klicken Sie hier für ein Demo-Video (Umrüstsatz in weniger als 3 Minuten).

In den nachstehend genannten Gemeinden und Installationsbetrieben wird diese Lösung bereits genutzt. Und in Ihrer Gemeinde?

Rüsten Sie Ihre derzeitige Straßenbeleuchtung für nur 30 % des Neupreises auf und sparen Sie 70 % der hierfür notwendigen Rohstoffe ein, die für die Etablierung einer vollständig neuen Straßenarmatur notwendig sind.

Unser Ansinnen besteht darin, Anwendern aus dem Industriebereich eine qualitativ hochwertige, bezahlbare und energieeinsparende Beleuchtung zu liefern - und dies unter Berücksichtigung der Umwelt und der Belange der Nutzer.

Für die genannten Partner haben wir unter anderem für die noch häufig bestehenden Beleuchtungsarmaturen eine Retrofit-LED-Lösung entworfen. Im Handumdrehen und nach dem Prinzip plug & play stellen Sie dabei die Beleuchtung auf eine LED-Beleuchtung um. Hierdurch wird Ihrer vorhandenen Beleuchtung wieder neues Leben eingehaucht. Da wir hierfür die besten und fortschrittlichsten Komponenten nutzen, kann die umgebaute Beleuchtung über ein Telemanagementsystem verwaltet werden und ist vollständig zukunftssicher.

Um die Umwelt zu schonen, führen wir unsere Transporte über das Bahnstreckennetz aus und nicht in Form eines weniger nachhaltigen Transports über das Wasser, die Luft oder per LKW.

Unsere Retrofit-LED-Lösungen eignen sich hervorragend im Bereich der Kreislaufwirtschaft: Es erfolgt eine erneute Nutzung nach der Aufrüstung bei schneller und unkomplizierter Montage. Es ist zudem wichtig, zu wissen, dass die Kosten für eine neue Armatur gegenüber unserer Retroftit-LED-Lösung um das Dreifache höher liegen.


·       Die verwendeten Bauteile sind gegenüber einer neu entworfenen LED-Straßenarmatur identisch.

·       Es erfolgt eine schnelle und einfache Montage vor Ort in weniger als 10 Minuten.

·       Es ist eine berechenbare Lichtverteilung / IES-Dateien verfügbar.

·       Es erfolgt mindestens eine Halbierung des Energieverbrauchs und des CO2-Ausstoßes.

·       Diese Modelle sind standardmäßig mit einem Self adapting midnight dimmer (DALI optional) ausgestattet.

·       Die Farbtemperatur wird nach den Wünschen des Nutzers bereitgestellt.

·       Es ist nur eine minimale Wartung erforderlich.

·       5 Jahre Garantie


Unsere Retrofit-Lösungen sind unter anderem verfügbar für:

• ARC (Indal -Philips)


• SGS-203 (Iridium Philips)


• SGS-204 (Iridium Philips)


• SGS-252 (Iridium Philips)


• SGS-253 (Iridium Philips)


• SGS-254 (Iridium Philips)


• EVOLO (Schréder)


• ONYX-2 (Schréder)


• Furyo (Schréder)


• Bobek


• Safier 1 en 2


• MC-2


• Indalux


Weitere Modelle sind auf Anfrage erhältlich. 

 


Ecolight Systems
Jonghelinckstraat 8a bus 4
2018 Antwerpen
BE 0818.169.165